نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری- اخبار پایگاه
* دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه *

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۹ | 
برنامه های دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه

برنامه جدید: 

12 اردیبهشت؛ روز تکریم مقام استاد


 

دوره های دانش افزایی
این دوره ها بصورت مستمر در طول سال با عناوین و موضوعات گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برگزار می گردد.
عنوان دوره دانش افزایی

زمان و محل برگزاری

انتخاب و ثبت نام
یک)
روز
انتخاب1
دو) 
روز
انتخاب1
سه)
روز
انتخاب2
چهار)
روز
انتخاب3
پنج)
روز
انتخاب3
 

نشست های هم اندیشی موضوعی

این نشست ها بصورت موضوعی درباره مسائل ملی و کشوری یا موضوعات دانشگاهی برگزار می گردد.
عنوان نشست هم اندیشی

زمان و محل برگزاری

انتخاب و ثبت نام
یک)
روز
انتخاب1
دو)
روز
انتخاب1
سه)
روز
انتخاب2
 

نشست های تحلیلی و پرسش و پاسخ

این نشست ها با حضور تحلیلگران و کارشناسان خبره در موضوعات گوناگون، پیرامون مسائل سیاسی اجتماعی روز،بصورت ماهیانه برگزار می گردد.
عنوان نشست تحلیلی

زمان و محل برگزاری

انتخاب و ثبت نام
یک)
روز
انتخاب1
دو)
روز
انتخاب1
سه)
روز
انتخاب2
 

کارگاه های ویژه اساتید مشاور

این کارگاهها با موضوعات گوناگون و مرتبط با تعامل استاد و دانشجو  و با همکاری دفتر اساتید مشاور دانشگاه برگزار میگردد.
عنوان کارگاه

زمان و محل برگزاری

انتخاب و ثبت نام
یک)
روز
انتخاب1
دو) 
روز
انتخاب1
سه) 
روز
انتخاب2
 

سفرهای مشهد مقدس

سفرهای مشهد مقدس معمولا در نیمه دوم هرسال برگزار میگردد
عنوان 

زمان و محل برگزاری

انتخاب و ثبت نام
یک)
روز
انتخاب1
دو)
روز
انتخاب1
سه) 
روز
انتخاب2
نشانی مطلب در وبگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=169.30169.73786.fa
برگشت به اصل مطلب