دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 

بایگانی بخش احکام پزشکی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 21 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,899 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

احکام تشریح میّت و پیوند اعضاء

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

احکام تغییر جنسیت

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

احکام تلقیح مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ -

احکام مربوط به سقط جنین (کورتاژ)

احکام مربوط به سقط جنین (کورتاژ)

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

احکام زایمان

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

احکام پزشکی بر اساس فتاوی و نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

احکام پزشکی بر اساس فتاوی و نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی

http://nahad.iums.ac.ir/find.php?item=169.30169.68040.fa

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

قرآن کریم سوره مائده آیه 51 و 52

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

حلول ماه مبارک رمضان

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

پرسش و پاسخ

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

لباس بیمار

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

نماز بیمار

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تیمم نیابتی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جبیره روی پا - تیمم نیابتی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

وضوی جبیره

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

وضوی نیابتی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

وضوی بیمار

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

احکام پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

دستور العمل طلایی

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

احکام نماز بیماران تصویری

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

احکام پزشکی