دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرهنگی
  • هم اندیشی استادان و نخبگان
  • روابط عمومی
  • مسجد امام حسین دانشگاه(ع)

ثبت نام پنل و هم اندیشی جمعیت


کد رهگیرى این فرم: P57-F55-U0-N48291          
[ چاپ فرم ]


باسمه تعالی
ثبت نام پنل و هم اندیشی "جمعیت"

 
...........................................................................

 


دفتر هم انديشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ايران

تلفن پاسخگویی به سوالات : 88622770 و 86703916

:: ثبت نام

نام: *
نام خانوادگی: *
رشته: *
شماره تماس: *
محل کار: *
ایمیل: *
تلفن همراه: *
:: دوره انتخابی

پنل و هم اندیشی *
 پنل و هم اندیشی 26 شهریور سالن 300 نفره رازی
:: نظرات و پیشنهادات

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید.