دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ثبت نام پنل و هم اندیشی جمعیت


کد رهگیرى این فرم: P57-F55-U0-N106731          
[ چاپ فرم ]


باسمه تعالی
ثبت نام پنل و هم اندیشی "جمعیت"

 
...........................................................................

 


دفتر هم انديشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ايران

تلفن پاسخگویی به سوالات : 88622770 و 86703916

:: ثبت نام

نام:
نام خانوادگی:
رشته:
شماره تماس:
محل کار:
ایمیل:
تلفن همراه:
:: دوره انتخابی

پنل و هم اندیشی
 پنل و هم اندیشی 26 شهریور سالن 300 نفره رازی
:: نظرات و پیشنهادات

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید.