ثبت نام پنل و هم اندیشی جمعیت
[ برگشت به فرم ]


باسمه تعالی
ثبت نام پنل و هم اندیشی "جمعیت"

 
...........................................................................

 


دفتر هم انديشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ايران

تلفن پاسخگویی به سوالات : 88622770 و 86703916

- ثبت نام
1 نام:
2 نام خانوادگی:
3 رشته:
4 شماره تماس:
5 محل کار:
6 ایمیل:
7 تلفن همراه:
- دوره انتخابی
8 پنل و هم اندیشی
 پنل و هم اندیشی 26 شهریور سالن 300 نفره رازی
- نظرات و پیشنهادات
9 لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید.