ثبت نام پنل و هم اندیشی جمعیت
[ برگشت به فرم ]


باسمه تعالی
ثبت نام پنل و هم اندیشی "جمعیت"

 
...........................................................................

 


دفتر هم انديشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ايران

تلفن پاسخگویی به سوالات : 88622770 و 86703916

- ثبت نام
1 نام: *
2 نام خانوادگی: *
3 رشته: *
4 شماره تماس: *
5 محل کار: *
6 ایمیل: *
7 تلفن همراه: *
- دوره انتخابی
8 پنل و هم اندیشی *
 پنل و هم اندیشی 26 شهریور سالن 300 نفره رازی
- نظرات و پیشنهادات
9 لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید.