دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

 

اعلام اسامی منتخب جهت شرکت در اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۱ | 
لیست دانشجویان منتخب جهت شرکت در اردوی دانشجویی مشهد مقدس بهمن و اسفند 1397
از دانشجویان منتخب که شماره دانشجویی ایشان مطابق با لیست موجود در سایت میباشد دعوت میشود از تاریخ 24/9/97 شنبه لغایت سه شنه 27/9/97 با در دست داشتن کارت دانشجویی و هزینه ثبت نام  به دفتر نهاد رهبری واقع در طبقه چهارم ساختمان معاونت دانشجویی مراجعه فرمایند و نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم ثبت نام قطعی نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.
 
خواهران

شماره دانشجویی:

9713686008
۹۷۱۱۷۴۹۰۰۲
۹۷۱۱۷۴۶۰۱۱
9711746004
9711565001
9711529006
9711529004
9711508001
۹۷۱۱۵۰۱۰۰۴
۹۷۱۱۴۱۶۰۰۶
9711416002
۹۷۱۱۳۹۸۰۰۳
۹۷۱۱۳۸۸۰۰۶
9711373005
9711356006
9711338004 
9711300002
۹۷۱۱۲۶۴۰۰۴
9711199003
9711184002
9621233014
9621233003
9621195046
9611737002
9611689004
۹۶۱۱۶۲۳۰۰۲
9611564013
9611559002
9611418028
9611418023
۹۶۱۱۴۱۸۰۲۲
۹۶۱۱۴۱۸۰۱۲
9611418005
۹۶۱۱۴۱۶۰۱۴
9611398005
9611361016
9611361013
۹۶۱۱۳۶۱۰۱۰
۹۶۱۱۳۶۱۰۰۵
9611341026
9611341022
9611338003
9611323007
9611301001
9611300008
9611216208
۹۶۱۱۲۱۶۱۰۴
9611195047
9611195043
9611195032
۹۶۱۱۱۹۵۰۲۴
9611195022
9611195005
9611195003
۹۵۲۱۱۹۵۰۸۰
9521195078
9521195074
9521195063
9521195054
9521195037
9521195021
۹۵۲۱۱۹۵۰۱۵
9521195012
9521195011
9521195010
9521195003
9516368045
۹۵۱۳۵۰۰۰۰۲
9511623004
9511557006
9511508015
۹۵۱۱۴۶۸۰۰۴
9511468003
۹۵۱۱۴۱۷۰۳۱
۹۵۱۱۴۱۷۰۳۰
9511416024
9511361007
9511343001
9511341024
9511341023
9511341021
9511341020
۹۵۱۱۳۴۱۰۱۴
9511341013
9511341008
9511338003
9511338001
9511323006
9511323005
9511321014
9511294003
۹۵۱۱۱۹۵۰۶۹
9511195059
9511195035 
9511195020
9511195019
9511195017 
9511195009
9511127006
9511127005
9511127002
۹۵۱۱۱۰۷۰۰۳
9421623002
9421565001
9421532001
9421343005
۹۴۲۱۱۹۵۰۳۰
9413127004
۹۴۱۳۱۲۷۰۰۲
9411564011
۹۴۱۱۵۰۸۰۰۶
9411418022
9411418019
9411416019
۹۴۱۱۳۶۱۰۰۸
9411341025
9411341006
۹۴۱۱۳۲۳۰۰۵
٩٤١١٣٠٤٠٠٦
9411300022
9411216165
9411195042
9411195034
۹۴۱۱۱۹۵۰۰۶
9411127006
9411127004
9321521003
9321216065
9321216063
9321216024
9321216015
9321199004
9311592002
9311216066
9221216297
9221216201
9211300225
۹۲۱۱۲۱۶۲۵۳
۹۲۱۱۱۹۶۲۲۰
برادران
9713127004
9711754019
9711754016
9711686004
9711686002
9711564011
9711559005
9711529009
۹۷۱۱۵۲۹۰۰۵
9711508010
9711501005
9711500001
9711468003
۹۷۱۱۴۱۸۰۲۹
9711418024
9711418022
9711418020
9711418018
9711418004
۹۷۱۱۴۱۷۰۲۶
9711417014
۹۷۱۱۴۱۷۰۰۷
9711361008
9711356009
9711321002
9711304003
9711301001
۹۷۱۱۳۰۰۰۱۴
9711264001
9711216108
9711216099
9711216093
9711216083
9711216080
9711216028
9711216026
9711216023
۹۷۱۱۲۱۶۰۱۶
9711216011
9711195046
9711195036
9711195032
9711195009
۹۷۱۱۱۹۵۰۰۶
9711195002
۹۶۲۱۱۹۵۰۴۵
9621195038
9621195018
9621195015
۹۶۱۱۷۱۶۰۰۷
۹۶۱۱۷۱۶۰۰۴
9611704001
9611559004
۹۶۱۱۵۰۸۰۱۶
9611508001
9611504001
9611501013
۹۶۱۱۴۶۸۰۰۶
9611418029
9611418024
9611418018
٩٦١١٤١٨٠١٧
۹۶۱۱۴۱۸۰۱۵
۹۶۱۱۴۱۷۰۰۴
9611417003
9611339004
9611338005
۹۶۱۱۳۳۸۰۰۴
9611323005
9611294004
9611294003
9611264003
9611216153
9611199002
9611195045
9611195039
9611195026
9611195020
۹۶۱۱۱۸۰۰۰۲
۹۶۱۱۱۳۷۰۱۷
9611128002
۹۵۲۱۱۹۵۰۷۱
9521195070
9521195069
9521195060
9521195057
9521195053
9521195052 
۹۵۲۱۱۹۵۰۴۷
9521195045
9521195028
9521195020
9521195008
9521195002
9521195001
9511564010
9511522008
9511522003
۹۵۱۱۴۶۸۰۰۷
9511468001
9511418015
۹۵۱۱۴۱۷۰۰۴
9511417003 
9511323003
9511321022
9511300014
9511216109
۹۵۱۱۱۹۵۰۷۱
9511195062
9511195037
9511195034
9511195027
9511195014
9511195001
٩٤٢١١٩٥٠٢٤
9411552009
۹۴۱۱۴۱۷۰۲۵
9411416008
9411416003
9411416001
9411216188
9411216131
۹۴۱۱۲۱۶۰۹۸
9411195083
9411195079
9411195077
9411195068
9411195067
9411195031
9321216121
9321195033
9321195032
9311216114
۹۳۱۱۲۱۶۰۶۹
9221216247
9221216203
9211195227
9211195222
9211195204
3920638581


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 2401 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر